Velkommen

Velkommen til www.redningsnummer.dk som er den officielle kilde med redningsnumre i Danmark. Denne website benyttes af myndighederne til indberetning og vedligeholdelse af redningsnumre og udstiller samtidig disse data til offentligheden i form af en række services.

Hvis du blot ønsker at se redningsnumre på et kort, så anvend dette digitale kort fra Trygfonden:

Hvad er www.redningsnummer.dk?

Alle badesteder i Danmark har fået tildelt et unikt redningsnummer, der består af et bogstav og tre cifre. Redningsnumrene er sat op ved kyster, søer, havnebade o.l.

Redningsnumrene er etableret for at sikre, at Alarmcentralen i en nødsituation kan identificere præcist, hvor de skal sende redningsindsatsen til. I en nødsituation fx på en strand kan det være svært for de implicerede personer at angive den nærmeste adresse til Alarmcentralen. Med redningsnumre synlige fra vandet på alle badesteder kan man nu nemt referere til et bestemt geografisk sted og dermed undgå spild af livsvigtig tid.

Det er de enkelte kommuner, der opsætter skiltene med redningsnumre.

Strandnummer = Redningsnummer

Ordet Strandnummer er nu udskiftet med ordet Redningsnummer, da en naturlig udvikling var at datasættet også skulle indeholde numre ved havnebade og søer.

Oftest stillede spørgsmål:

Hvad kan data fra redningsnummer.dk anvendes til?

Data fra redningsnummer.dk kan anvendes til:

Hvor ofte opdateres datasættene i redningsnummer.dk?

Data opdateres løbende. Data i download og korttjenester er "live data", dvs. opdateringerne afspejles med det samme i de forskellige services på redningsnummer.dk

Kan jeg downloade datasæt fra redningsnummer.dk til min GPS?

Ja, læs "Vilkår for brug af redningsnummer.dk" på denne wibsite og hent data via download funktionen vist nederst.

Hvilke koordinatsystemer understøtter redningsnummer.dk?

Data fra redningsnummer.dk kan hentes via services i de mest udbredte koordinatsystemer. I GIS og WEBGIS sammenhæng kan du eksempelvis trække på data i geografiske koordinater længde og bredde, og du kan trække live data transformeret til UTM Zone 32N, EUREF89. Servicebeskrivelsen i WMS GetCapabilities viser den komplette liste af supporterede koordinatreferencesystemer.

Servicen kan desuden levere geografiske længde og bredde angivet i grader, minutter og sekunder, hvilket er egnet til indlæsning i GPS systemer.

Kan jeg vise data fra redningsnummer.dk i mit GIS-system?

Ja det er forholdsvis nemt. Se eksemplerne nedenfor og kontakt os evt. hvis du vil vide mere.

Må jeg bygge en offentlig website med data fra redningsnummer.dk?

Ja, der er fri adgang til anvendelse af data. Du skal dog kende og acceptere betingelserne for at få adgang til data. Dette er primært for at sikre at du forstår hvor vigtigt det er at du sørger for at opdatere data jævnligt. For nogle redningsnumre er stadig under etablering og andre ændres som følge af vejr- og vandforhold. Derfor er det vigtigt at du viser så opdaterede data som muligt.

Hvilke oplysninger findes i datasættene fra redningsnummer.dk?

Redningsnummer.dk indeholder registrering af hvor der rundt i landet er opstillet et skilt fx redningsudstyr med et redningsnummer. Hver registrering indeholder en oplysning om et objekttype. På nuværende tidspunkt findes følgende objekttyper:

Er datasættet fra redningsnummer.dk fuldstændigt og landsdækkende?

Opsætning af redningsnumre og registrering af placeringen blev igangsat i 2012 og pågår stadig. Redningsnummerskilte og redningsposter er registreret i hele landet, men er endnu ikke fuldendt. Redningsvej og sti til strand er registreret i enkelte regioner.

Vilkår for brug af redningsnummer.dk

Ved brug af data fra Redningsnummer.dk accepterer du at opdatere data jævnligt og dermed holde de data du viser omverdenen ajour.

Seneste opdateringsdato eller udtræksdato skal angives i brugerflade, hvis datasættet trækkes hjem i eget it-system og anvendes eksempelvis til at lave offline løsninger.

Korttjeneste til GIS og WebGIS

Redningsnummer.dk udbyder en række services, der gør det nemt at bygge egne kortløsninger med redningsnumre. På nuværende tidspunkt understøttes OpenGIS® standarderne WMS og WFS. Med disse 2 standarder er det muligt at trække live-data fra redningsnummer.dk ind i en række forskellige GIS- og WebGIS-løsninger. Se eksempler på anvendelse nedenfor.

Det er muligt at trække oplysninger på følgende temaer: redningsnummerskilt, redningspost, kystlivredder, parkeringsplads, informationsskilt, redningsvej og sti-til-stranden. Alle nævnte temaer er indeholder oplysninger om redningsnummeret.

Ud over de enkelte temaer nævnt ovenfor stilles et samlet datasæt til rådighed med navnet redningsnummer. Se eksempel på anvendelse nedenfor.

WMS GetCapabilities

WFS GetCapabilities

Eksempler med kort

Nedenstående kort er redningsnumre, redningsveje og stier til strand vist på baggrundskort fra Geodatastyrelsen. Koordinatreferencesystemet er UTM32N/Euref89. Oplysninger fra redningsnummer.dk hentes via WMS.

Kildetekst til brug i OpenLayers version 3:

var wmsRedningsnumre = new ol.layer.Image({
  source: new ol.source.ImageWMS({
  attributions: [new ol.Attribution({ html: '© JO Informatik ApS' })],
  url: 'https://kort.strandnr.dk/geoserver/nobc/wms?',
  params: { 'LAYERS': 'nobc:Redningsvej,nobc:StiTilStranden,nobc:Redningsnummer' },
  serverType: 'geoserver',
  extent: dkExtent
  })
});

Download

Inden du downloader data med redningsnumre til eget brug skal du læse og acceptere "Vilkår for brug af redningsnummer.dk".

Jeg har læst "Vilkår for brug af redningsnummer.dk"

Download til GPS systemer

Vælg geografisk referencesystem:

Geografisk længde og bredde - WGS84 grader, minutter, sekunder
Geografisk længde og bredde - WGS84 decimalgrader

Download til GIS systemer (SHP)

Her kan du downloade de enkelte temaer fra redningsnummer.dk i Shape formatet. Koordinatreferencesystemet i SHP-filerne er UTM Zone 32N/EUREF89, svarende til epsg:25832.

Du kan også downloade det samlede tema, der indeholder alle objekter med redningsnumre, dvs. redningsnummerskilte, redningsposter, kystlivredder, parkeringsplads og informationsskilt:

Kontaktoplysninger

Såfremt du får brug for teknisk support i forbindelse med brug af datasættet, så kan du kontakte JO Informatik på support@jo-informatik.dk.